Työnantajamielikuva /Liiketoiminnan kehittäminen

Heippa vaan,

blogin parissa jälleen. Henkilöbrändi ja työnantajamielikuva käsittelyssä tänään. Olen tutkinut Pauligin nettisivuja ja sosiaalista mediaa sekä myös yrityksen ympärillä pyörivää julkista keskustelua ja lisäksi niitä muutamia löytämiäni työpaikkailmoituksia. Kuvaan myös konsernijohtajaa ja hänen brändäystään. Lopuksi pohdin vielä henkilöbrändin ja työnantajamielikuvan merkitystä Pauligin liiketoiminnalle.

Haluan heti alkuun sanoa, että itselläni on erityisen positiivinen kuva ja fiilis jäänyt Pauligista työpaikkana. Se, minkä verran olen tämän blogin työstämisen yhteydessä ja jo aiemminkin yrityksestä kiinnostuneena oikeastaan huomannut, on ettei yrityksen ympärillä oikeastaan tunnu olevan kovinkaan paljoa negatiivista keskustelua. Suostuisin itse Pauligille mielihyvin töihin.

Aloittelen aihetta avaamalla henkilöbrändin ja työnantajamielikuva käsitteet.

Lähde: Pixabay

Henkilöbrändi

Jokaisella on henkilöbrändi. Se muodostuu maineen ja imagon kokonaisuudesta ja sen voi jakaa kahteen osa-alueeseen: persoona- & ammattibrändiin. Henkilöbrändiä voisi luonnehtia esimerkiksi näiden kysymysten avulla: Mitä toisilla tulee sinusta mieleen? Millä jäät ihmisten mieleen? Siinä piilee henkilöbrändin ydin.

Henkilöbrändi tulee rakentaa oikean, todellisen persoonan ympärille. Se ei ole missään tapauksessa uusi identiteetti. Brändiä rakennettaessa tulee myös olla aktiivinen ja tuoda omaa aitoa persoonaa ja osaamista rohkeasti esille. Kuten Roni Arvonen on blogissaan sanoo: ”Mitä enemmän pelottaa, sen parempi”. Tunteiden herättäminen tekee sinusta muistettavan, suuren osan ihmisistä ollessa melko tasapaksuja, harmaita hiirulaisia. Erilaisuutta kannattaa siis korostaa!

Tänä päivänä sosiaalinen media pelaa suurta roolia henkilöbrändin muodostumisessa, niin hyvässä kuin huonossa. Yksikin vääränlainen twiitti voi romuttaa, tai ainakin vahingoittaa, henkilön mainetta ja näin ollen myös henkilöbrändiä. Tämä saattaa huonoimmassa tapauksessa vaikuttaa jopa yritykseesi – aiheeseen liittyvä otsikko tulikin muuten juuri äskettäin vastaan. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk twiittasi pari päivää sitten, että hänen mielestään Teslan osakkeen arvo olevan liian suuri. Twiitin jälkeen pörssikurssi laski n. 10%, joka johti siihen, että yhtiön arvosta katosi jopa 14 miljardia dollaria.

Työnantajamielikuva

Kuten jokaisella ihmisellä on henkilöbrändi, on myös jokaisella työpaikalla työnantajamielikuva. Se on käytännössä siis yrityksen brändi työnantajana. Ja kuten henkilöbrändikin – myös työnantajamielikuva rakentuu todellisuuden ympärille. Uskoakseni työnantajamielikuva saattaa olla hyvinkin erilainen, riippuen keneltä kysyy. Jos joku on ollut töissä yrityksessä, jolla on paljon sisäisiä ongelmia, on hänen mielikuvansa aivan erilainen kuin toisen, joka ei ole kuullut yrityksestä poikkipuista sanaa.

Voidaan ajatella vaikka näin; uutta henkilöstöä palkatessa heidän tulee osata vakuuttaa yritys siitä, miksi heidät kannattaa ottaa töihin. Mutta myös yrityksen on pitänyt onnistua vakuuttamaan työnhakijat hakemaan juuri heille. Työnantajamielikuva on siis erittäin tärkeä ja ratkaiseva tekijä rekrytoinnissa. Siksi työnantajan kannattaa olla tietoinen yrityksen ympärillä olevasta mielikuvasta, jotta sitä voidaan myös kehittää.

Yrityksen työntekijöiden henkilöbrändit ovat mukana luomassa yrityksen työnantajamielikuvaa.

Työnantajamielikuva Pauligista

Tässä kuvaan siis itselleni muodostunutta työnantajamielikuvaa Pauligista ja avaan samalla hiukan, miten mielikuva on muodostunut. Olen soveltanut jo omaamaani tietoa, tutkinut yrityksen verkkosivuja, sosiaalista mediaa ja muuta verkosta löytyvää tietoa. Lisäksi käytin työnantajamielikuvamallia apuna.

Ketä? Mitä? Miksi?
Pauligista erityisen tekee sen pitkät juuret perheyrityksenä sekä vahvat arvot, jotka tuntuvat nousevat pinnalle joka puolelta. Ihmiset, jotka työskentelevät Pauligilla tuntuvat olevat alalla intohimoisia ja ilmapiiri on näin ollen varmasti kannustava ja innovatiivinen. Yritys hakee kasvua tulevaisuuden ruoasta – eli toisin sanoen kasvipohjaisista ratkaisuista. Lisäksi kaikessa tekemisessä korostetaan vastuullisuutta ja ekologisuutta – tehdään jatkuvasti kehitystyötä sen eteen, että maailman maut voivat säilyä tulevillekin sukupolville. Nämä tekijät viestivät jo paljon yrityksen, itselleni mieluisasta, etiikasta.

Uramahdollisuuksia on monella eri saralla, sillä konserni on suuri ja kansainvälinen sekä jaettu kolmeen eri divisioonaan (Coffee, Foods & Snacks), jossa työmahdollisuuksia riittää. Kahvin puolella työtehtäviä tarjotaan mm. tuotannon, hankinnan, tuotekehityksen, laadunvarmistuksen ja markkinoinnin puolella.  

Yrityksestä uskottavuudesta viestivät mm. yrityksen toteuttamat erilaiset projektit, työntekijöiden osaaminen sekä tunnustukset. Pauligin kohdalla näihin projekteihin saattaisi lukeutua vaikka PINC-innovaatio-hautomo, joka kielii konkreettisista teoista kohti parempia ja uudenlaisia makuelämyksiä. Paulig on myös pääyhteistyökumppanina SOS-Lapsikylälle, joka vakuuttaa ainakin minut.

Yritys on kertonut tavoitteenaan olevan vahvistaa työntekijöiden osaamista ja taitoja tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia tiedon jakamiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Tästä esimerkkinä on mm. sisäinen koulutusohjelma Taste Academy, jonka avulla halutaan varmistaa paras osaaminen. Pauligin säännöllisistä mittauksista selviää henkilöstön sitoutumistason olevan erittäin vahva. Silloin voin uskoa, että yrityksessä tehdään paljon oikein, kerta henkilöstö viihtyy niin hyvin ja on vahvasti sitoutunut.

Mitä Pauligista puhutaan?
Kartoitin lisäksi mietintääni selailemalla ympäriinsä ja löysin muutaman tutkimuksen viime vuodelta, joissa on mitattu työnantajia sekä työnantajamainetta. Ihanteellisin Työnantaja -tutkimuksessa Paulig on sijalla 13. ja Paras Työnantajamaine -tutkimuksessa sijalle 5. Tutkimuksista voi huomata aika samojen yritysten pyörivän kärkisijoilla. Mielestäni sijoitukset ovat erinomaiset hyvät ja hienoa on jo se, että vastaavanlaisille listoille on päästy.

Selailin myös julkisia keskustelupalstoja, enkä löytänyt sitten juuri minkäänlaista puhetta Pauligista työnantajana. Ainoana poikkeuksena Vauva.fi foorumilla vuonna 2013 käyty keskustelu, jossa kaksi kommentoijaa kertoo kavereidensa olleen töissä Pauligilla. Toisen mukaan kaveri ei tykännyt, vaan oli käsittääkseni kokenut syrjinnän tapaista kohtelua johtuen siitä, ettei hänen äidinkielenään ole ruotsi. Toinen taas kertoi Pauligin olevan perinteitä kunnioitta ja hieman jäykähkö. Kuitenkin kommentoijan ja hänen kaverinsa välillä nämä seikat ovat nousseet positiivisiksi puoliksi.

Lähde: Vauva.fi
https://www.vauva.fi/keskustelu/3877541/ketju/pauligista_tyonantajana_kokemuksia

Työntekijät mukana luomassa työnantajamielikuvaa
Pauligin entinen viestintäpäällikkö Mervi Siikala kertoo tiiminsä kanssa yrittäneen viestiä Pauligin työnantajamielikuvaan vaikuttavista tekijöistä virallisten kanavien kautta, mutta se tuntui jäävän vain pintaraapaisuksi todellisuudesta. Niin syntyi Paulig HUB (v.2013), joka on Pauligin oma digitaalisen vaikuttamisen ohjelma, jossa yrityksen työntekijät toimivat niin ikään työntekijälähettiläinä ja jakavat tarinoitaan ja kokemuksiaan siitä, mitä Paulig on. Paulig HUB siis perustettiin tarkoituksena kirkastaa yrityksen työnantajamielikuvaa. Harmillista kyllä, en löytänyt oikein mitään näyttöä antavaa lisätietoa Paulig HUBista ja miten se on toiminut.

Tuntopalvelu kerää yhteen aidot ja rehelliset arviot työpaikoista, jonne saa vapaasti lähettää omat kommenttinsa työpaikastaan. Paulig on siellä arvioijien perusteella saanut 4,7/5 tähteä, ja yritykselle ominaiseksi on nostettu ”Voin olla oma itseni”, ”Avoin tiedonkulku” sekä ”Mahdollisuus itsensä kehittämiseen”. Arvioita on kuitenkin vain alle 5.

Työnantajamielikuvalla on ehdottomasti väliä ja siihen kannattaa panostaa, jotta voi säilyttää asemansa ihmisiä kiinnostavana työnantajana. Yleisesti yritykset, joilla on alan paras maine saavat myös parhaat osaajat. On tärkeä tehdä yrityksensä näkyväksi ja kuuluvaksi, jotta potentiaaliset työnhakijat löytävät sen. Yrityksen sisällä kannattaa tehdä jatkuvaa kartoitusta siitä, millainen mielikuva ulospäin välitetään? Ollaanko houkutteleva työnantaja? Keräävät työpaikkailmoitukset toivotun määrän hakijoita? Millä erotumme alaltamme juuri parhaana työnantajana? Tai jopa yli toimialarajojen parhaana työnantajana?

Lähde: Pixabay

Lähteet

Asialinja, (2018). Mikä on henkilöbrändi ja mihin sitä tarvitaan? Haettu 4.5.2020 osoitteesta
https://asialinja.com/henkilobrandi-ja-henkilobrandays/#Mika_on_henkilobrandi

Männistö, J. (n.d.). Haluaisitko sinä henkilöbrändin? Haettu 4.5.2020 osoitteesta
https://www.jaakkomannisto.com/henkilbrndit

Arvonen, R. (2018). Miten aloittaa oma henkilöbrändin rakennus somessa? Haettu 4.5.2020 osoitteesta
https://www.linkedin.com/pulse/miten-aloittaa-oma-henkil%C3%B6br%C3%A4ndin-rakennus-somessa-roni-arvonen/

Yle Uutiset, (2020). Elon Musk twiittasi ja Teslan arvosta katosi 14 miljardia dollaria. Haettu 4.5.2020 osoitteesta
https://yle.fi/uutiset/3-11332670

Monster, (n.d.). Työnantajamielikuva. Haettu 4.5.2020 osoitteesta
https://www.monster.fi/rekrytointi/hr-parhaat-kaytannot/ohjeita-rekrytointiin/tyonantajamielikuva/

Paulig, (n.d.). Ura Pauligilla. Haettu 4.5.2020 osoitteesta
https://www.paulig.fi/yritys/ura-pauligilla

Paulig, (2013). Haluan, että totuus paljastuu. Haettu 4.5.2020 osoitteesta
https://www.paulig.fi/kahvijutut/haluan-etta-totuus-paljastuu

Vauva.fi, (2013). Pauligista työnantajana. Kokemuksia. Haettu 4.5.2020 osoitteesta
https://www.vauva.fi/keskustelu/3877541/ketju/pauligista_tyonantajana_kokemuksia

Tunto, (2019). Paulig työnantajana. Haettu 4.5.2020 osoitteesta
https://www.tuntopalvelu.fi/yritys/paulig-ab

Paulig Group, (n.d.). Matka Pauligilla. Haettu 7.5.2020 osoitteesta
https://www.pauliggroup.com/fi/ura-pauligilla/matka-pauligilla

Monster, (n.d.). Miksi työnantajamielikuvaan kannattaa panostaa? Haettu 7.5.2020 osoitteesta
https://www.monster.fi/rekrytointi/hr-parhaat-kaytannot/henkilostoasiat/tyosuhdeasiat/miksi_tyonantajamielikuvaan_kannattaa_panostaa/

Julkaissut neaemila

Moikka! Olen liiketalouden toisen vuoden opiskelija ja kirjoittelen koulunkäyntiini liittyen tämän ei-niin-ammattimaisen-asiantuntijuus-blogin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Create your website with WordPress.com
Aloitus
%d bloggaajaa tykkää tästä: